Kızılırmak Mah 1443. Cad
B Blok No:25/40 1071 Rezidans

Çukurambar-Çankaya/Ankara 06530


           

info@ulgen.av.tr

1

Yasal Adalet Doğruluk Sanatıdır.

Ius est ars boni et aequi

Bize Ulaşın


Açık Rızam Vardır

Bu form kapsamında toplanmakta olan kişisel verileriniz sizinle iletişime geçmek, sorularınızı yanıtlamak ve hizmetlerimizle alakalı bilgilendirme yapmak amacıyla açık rızanız halinde işlenecektir.

right arrow

2

Av.
İlkim
Ülgen

Kurucu Avukat

ilkimulgen@ulgen.av.tr

konuştuğu diller

Fransızca | İngilizce

Kısa Özgeçmiş

Av. İlkim Ülgen ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları’nda tamamlamış, 2018 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Özellikle Sözleşme Hukuku, Start-Up Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kişisel Verileri Koruma Hukuku alanlarında çalışan Av. İlkim Ülgen, Ankara Barosu nezdinde mesleğini sürdürmekte olup iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

right arrow

3

Başlıca Çalışma Alanları

ÜLGEN Hukuk & Danışmanlık müvekkillerini aşağıda açıklanan başlıca hukuk dallarında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukukun her alanında “hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun” şekilde temsil eder.

1

Sözleşme Hukuku

Taraflar arasındaki hukuki ilişki tam, sağlıklı ve kuşkuya yer kalmayacak şekilde belirlenmelidir..

devamını oku..

2

Start-Up Hukuku

Start-Up Hukuku çeşitli hukuk dalları arasındaki etkileşimden doğan melez ve oldukça yeni bir hukuk dalıdır..

devamını oku..

3

Fikri Mülkiyet Hukuku

Özellikle internetin yaygınlaşması ve neredeyse üretilen her ürünün dijitalleşmesiyle esere erişimin basitleştiği günümüzde, fikri hakka saldırı da olağan hale gelmiştir.

devamını oku..

4

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

07/05/2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, gerek temel hak ve özgürlükler ile yakından ilgisi, gerek ihlali halinde milyonlarca -TL’lik..

devamını oku..

5

Ticaret Hukuku

Tacirler arası ilişkileri düzenleyen Ticaret Hukuku tacirlerin sahip olduğu hak ve yükümlülükleri düzenlemesi bakımından oldukça önemlidir.

devamını oku..

6

İcra Hukuku

Günümüz modern toplumunda, alacaklının hakkını zorla, doğrudan borçludan tesis etmesi (ihkak-ı hak) meşru görülmemiş..

devamını oku..

7

Gayrimenkul Hukuku

Türk Medeni Kanunu, İmar Kanunu, İskan Kanunu, Belediye Kanunu ve benzeri kanunlarla harmanlanan Gayrimenkul Hukuku, medeniyetin temel..

devamını oku..

8

Uluslararası Hukuk

Yabancı ülkede verilen yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması için tanıma - tenfiz davası açılması gerekmektedir.

devamını oku..

9

İş Hukuku

Sosyal devletin gelişiminden mahiyeti gereği doğrudan etkilenen İş Hukuku, işçi – işveren ilişkilerinin düzenlenmesi açısından son derece önemlidir.

devamını oku..

right arrow

4

Blog

ÜLGEN Hukuk & Danışmanlık, güncel gelişmeleri takip ederek muhtelif bilgi notları hazırlamakta, yayınlar yapmaktadır.

Bütün Blog Paylaşımları

Uzaktan Çalışmanın Yönetmelik Kapsamında Değerlendirilmesi

COVID-19 salgını neticesinde giderek yaygınlaşan, belirli sektörlerce kalıcı hale getirildiği açıklanan “uzaktan çalışma” yöntemi 4857 s. İş Kanunu (“Kanun”) ile genel hatlarıyla düzenlenmiş, 10/03/2021 tarihli 31419 s. Resmi Gazete’de yayınlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile detaylandırılmış, hukuki zemine oturtulmuş, ilgili yönteme ilişkin muhtelif hukuki yükümlülükler belirlenmiştir. Bu bilgi notu uzaktan çalışma yönteminin tabi olduğu hukuki yükümlülükleri detaylandırmak adına 12/03/2021 tarihi itibariyle mevcut kanuni düzenlemeler […]

devamını oku..

Limited Şirket Ortağının İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Kuruluş kolaylığı, ödenmesi gereken asgari sermayenin anonim şirkete nazaran daha az olması, pratik yönetim yapısı ve piyasa ihtiyaçlarını karşılaması nedenleriyle ülkemizde bulunan sermaye şirketlerinin büyük çoğunluğunu limited şirketler oluşturmaktadır. Bu yazımızda; limited şirket bünyesinde çalışan ortağın iş hukuku bağlamında şirkete karşı hukuki durumunu, konuya ilişkin yargı kararlarını ve start-upların münferit durumunu ele alacağız. a) İş […]

devamını oku..

VERBİS Kayıt Süreleri Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23/06/2020 tarih ve 2020/482 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine, Yıllık çalışan sayısı […]

devamını oku..